Bundesliga 2012-2013| Fecha 22
Sábado 16 
Ver ficha
Wolfsburgo
-
Wolfsburgo
Bayern Munich
-
Bayern Munich