Bundesliga 2012-2013| Fecha 15
Sábado 01 
Ver ficha
Wolfsburgo
-
Wolfsburgo
Hamburgo
-
Hamburgo